จบการรักษามะเร็งเต้านมมา 2 ปีกว่าแล้ว แต่ทำไมมือ-เท้ายังมีอาการชาอยู่ ควรจัดการอย่างไรดี

อาการชามือ-ชาเท้าสองข้างเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดสารอาหารบางชนิด สารเคมี รวมทั้งจากยาเคมีบำบัดสูตร paclitaxel, docetaxel ที่ใช้ในมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วย โรคประจำตัวต่างๆ ก็ส่งผลต่ออาการชาที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

โดยปกติถ้าเป็นสาเหตุจากยาเคมีบำบัด เมื่อครบกำหนดการรักษาและหยุดยาเคมีบำบัดแล้ว อาการชาจะค่อยๆ ดีขึ้น โดยจะดีขึ้นภายในเวลาประมาณ 3-6 เดือน แต่ก็มีผู้ป่วยส่วนน้อยจำนวนหนึ่งที่ยังพบอาการชามือ-ชาเท้าไม่หายขาดได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอาการชามากขึ้น ไม่หายไป ควรปรึกษาอายุรแพทย์ระบบประสาทร่วมดูแล

รศ. พญ.นภา ปริญญานิติกูล
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ไปยัง
Scroll to Top