มะเร็งเต้านมระยะ 0-1-2-3 หายขาดได้จริงหรือ

หมอมักจะบอกผู้ป่วยทุกคนเสมอว่า มะเร็งเต้านมระยะ 0-1-2-3 สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งคำว่า ‘หายขาด’ หมายถึง หายขาดตั้งแต่ผ่าตัดก้อนมะเร็งออก ผู้ป่วยหลายคนอาจจะสงสัยว่า อ้าว! ถ้าหายขาดแล้ว ทำไมยังต้องให้เคมีบำบัด ฉายแสง และกินยาต้านฮอร์โมนต่อ เพราะการรักษาดังกล่าวนั้นล้วนเป็นการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ หรือเพิ่มโอกาสหายขาดสูงขึ้นนั่นเอง

สมมติว่าผู้ป่วยผ่าตัดก้อนมะเร็งออกแล้ว อาจจะมีโอกาสหายขาด 80 เปอร์เซ็นต์ (ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และระยะของโรค) แต่เมื่อให้เคมีบำบัด โอกาสหายขาดก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ และหากได้รับการฉายแสงอีก ก็เพิ่มโอกาสหายขาด และไม่กลับมาเป็นซ้ำเพิ่มเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ทั้งนี้ โอกาสของการกลับมาเป็นซ้ำนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เช่น อายุ ตัวโรค ตัวรับฮอร์โมน เป็นต้น

พญ.รัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
และจิตตะไลฟ์เซ็นเตอร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top