เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหายจาก ‘มะเร็งเต้านม’ แล้ว

อีกหนึ่งคำถามฮอตฮิตที่หมอมักจะถูกถามจากผู้ป่วยมะเร็งหลายๆ คนว่า หลังจากที่รักษามะเร็งไปแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหายแล้วหรือยัง ซึ่งหมอขอสรุปสั้นๆ ‘3 ข้อที่ทำให้เรารู้ว่าหายจากมะเร็ง’ ก็คือ 

1) อาการที่เคยมีจากโรคมะเร็งหายไป เช่น หากเคยมีก้อนผิดปกติที่เต้านม กินไม่ได้ น้ำหนักลด หรือเลือดออกผิดปกติ หรืออาการอื่นๆ ที่เป็นอาการบ่งชี้ถึงมะเร็ง แต่หลังจากทำการรักษาแล้ว อาการดังกล่าวได้หายไป นี่เป็นข้อแรกที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าหายจากโรคมะเร็งแล้ว

2) ตรวจร่างกายแล้วไม่พบหลักฐานของโรคมะเร็ง ซึ่งจะต้องทำการตรวจโดยคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญว่าก้อนมะเร็งที่เคยมีนั้นได้หายไปแล้ว เช่น มะเร็งเต้านม เมื่อรักษาโดยการผ่าตัดแล้วไม่พบก้อนมะเร็งอีก ก็เป็นการบ่งชี้ว่าหายจากโรคมะเร็งแล้ว 

3) ยืนยันด้วยการเจาะเลือด สแกนร่างกาย ไม่พบมะเร็ง เนื่องจากมะเร็งหลายประเภทมีค่าเลือดมะเร็งที่เรียกว่า Tumer Marker เช่น ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมักจะพบค่า CEA (Carcinoembryonic antigen) สูง แต่หลังการรักษาผ่านไป ค่า CEA ลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ ควรทำการสแกนร่างกาย เช่น CT, MRI หรือ PET Scan เพื่อยืนยันผลอีกทางหนึ่งว่าก้อนมะเร็งที่พบได้หายไปแล้ว นี่ก็เป็นอีกข้อบ่งชี้ได้ว่าหายจากโรคมะเร็งแล้ว 

หากผลจาก 3 ข้อข้างต้นไม่พบมะเร็ง นั่นก็บ่งชี้ได้ว่าการรักษามะเร็งได้ผล และคนไข้ได้หายจากโรคมะเร็งแล้ว สุดท้ายนี้หมอขอย้ำว่า มะเร็งระยะ 0-1-2-3 หายขาดได้ และเมื่อรักษาหายขาดแล้ว ควรติดตามอาการตามที่คุณหมอแนะนำอย่างสม่ำเสมอ สำคัญที่สุดคือรักษาสุขภาพกายและใจให้ดี    

พญ.รัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และจิตตะไลฟ์เซ็นเตอร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top