หากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่ต้องการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด ในทางการแพทย์จะมีวิธีรักษาอื่นๆ อีกไหม

มีค่ะ สำหรับการผ่าตัดถือเป็นการรักษาหลักสำหรับมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆ จากสมัยก่อนการผ่าตัดจะทำให้คนไข้สูญเสียเต้านมไปทั้งหมด แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเกี่ยวกับการรักษามะเร็งเต้านมขึ้นมาก การฉายรังสีรักษาสามารถช่วยลดการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมได้ ทำให้สามารถลดการผ่าตัด โดยผ่าตัดแบบสงวนเต้านมร่วมกับการรับรังสีรักษาหลังการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมได้ และจากการศึกษาพบว่า อัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกับคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า ทำให้คนไข้มะเร็งเต้านมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในการแต่งตัว 

แต่การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมนั้นก็ไม่สามารถทำได้ในคนไข้มะเร็งเต้านมทุกราย หากคนไข้มีหินปูนหรือก้อนอื่นๆ ที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งกระจายทั่วเต้านม หรือตั้งครรภ์อยู่ในช่วงหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับรังสีรักษา หรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้ เนื่องจากไม่สามารถตัดมะเร็งเต้านมออกทั้งหมดได้ โดยยังเหลือเนื้อเต้านมเพียงพอที่จะยังให้คงความสวยงาม และอาจจะมีการกลับเป็นซ้ำได้มากหากไม่ตัดรอยโรคที่สงสัยออกทั้งหมด และหากตั้งครรภ์อยู่ การฉายรังสีจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ได้ 

โดยสรุปการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่ การผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า และ การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม ซึ่งคนไข้สามารถเลือกได้ หากไม่มีข้อห้ามในการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมตามที่ได้กล่าวไปแล้ว หากคนไข้จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด แต่ยังมีความกังวลกับคุณภาพชีวิตและรูปลักษณ์ อาจทำการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมได้ แนะนำให้ปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลค่ะ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top