ดูแลตัวเองอย่างไรดี เมื่อต้องฉายแสง

หมอขอสรุป 3 วิธีง่ายๆ ก่อนฉายแสง คือ 

1) ก่อนเข้าเครื่องฉายแสงไม่ควรทาครีมหรือสิ่งต่างๆ บริเวณผิวหนังที่จะทำการฉายแสง เนื่องจากครีมหรือสิ่งที่ทาอยู่บนผิวหนังนั้นจะทำให้ผลข้างเคียงของการฉายแสงต่อผิวหนังมีมากขึ้นได้

2) หลังจากฉายแสงไปสักระยะหนึ่งอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณที่รับการฉายแสงนั้นมีสีคล้ำขึ้นและเกิดการหลุดลอก พยายามอย่าแกะเกาหรือดึงผิวหนังนั้นออก ควรปล่อยให้หลุดลอกเอง เพราะหากแกะเกาหรือดึงผิวหนังที่ลอกนั้นออกอาจจะทำให้เป็นแผลและเกิดการติดเชื้อได้

3) ควรรับประทานโปรตีนให้เพียงพอ เนื่องจากโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อเก่านั่นเอง

พญ.รัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
และจิตตะไลฟ์เซ็นเตอร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top