ผู้หญิงที่มีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไปจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

โดยปกติแล้วผู้หญิงควรมีประจำเดือนครั้งแรกอายุ 10-14 ปี หากมีประจำเดือนอายุน้อยกว่านั้นนับว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากการมีประจำเดือนเร็วสัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายสูง และฮอร์โมนที่สูงมากๆ เป็นระยะเวลานานๆ นั้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้  โดยปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงมีประจำเดือนเร็วกว่าปกตินั้นมาจากหลายปัจจัย เช่น อาหารการกิน ภาวะโรคอ้วน ประวัติมีประจำเดือนเร็วในครอบครัว เป็นต้น 

การมีประจำเดือนเร็วนี้สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายสูงซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม ถ้าสามารถลดความเสี่ยงของการได้รับฮอร์โมนเป็นเวลานานจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การรับประทานยาคุมกำเนิดที่มีเอสโตรเจน การใช้ยาฮอร์โมนทดแทนในภาวะหมดประจำเดือน ฯลฯ ก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมได้   

อย่างไรก็ตาม มะเร็งเต้านมบางชนิด กลไกการเกิดโรคมิได้สัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงเป็นเวลานาน เช่น มะเร็งเต้านมชนิดทริปเปิลเนกาทีฟ หรือมะเร็งเต้านมชนิดเฮอร์ทูเป็นบวกและตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเป็นลบ ดังนั้น การลดฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมบางชนิดเท่านั้น

เช่นเดียวกับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนช้ากว่าอายุ 55 ปี ก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกัน เนื่องจากสัมพันธ์กับภาวะที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายสูงเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรหมั่นตรวจเต้านมเป็นประจำ ถ้าคลำได้ก้อนที่เต้านม หรืออาการผิดปกติต่างๆ ที่เต้านม แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม สำหรับในรายที่ไม่มีอาการ แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี

รศ. พญ.นภา ปริญญานิติกูล
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ไปยัง
Scroll to Top