เป็นมะเร็งเต้านม รับประทานอาหารทะเลได้ไหม

เป็นมะเร็งสามารถรับประทานอาหารทะเลได้ รวมถึงมะเร็งเต้านมด้วย แต่หากอยู่ระหว่างการรับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงอยู่ หมอแนะนำให้รับประทานอาหารทะเลที่ใหม่ สด สะอาด และปรุงสุกเท่านั้น หากเป็นอาหารทะเลที่ดิบหรือยังปรุงไม่สุกเพียงพอ เช่น กุ้งแช่น้ำปลา ฯลฯ ควรหลีกเลี่ยงไปก่อน เพราะเป็นช่วงที่ภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ อาจจะทำให้เกิดภาวะท้องเสียหรือไม่สบายได้ ข้อควรระวัง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์จำเป็นต้องงดอาหารทะเลก่อนจะมีการกลืนแร่ เนื่องจากในอาหารทะเลมีไอโอดีน ซึ่งอาจจะไปแย่งจับไอโอดีนจากแร่ที่กลืนได้ แต่หลังจากกลืนแร่เรียบร้อยแล้ว สามารถรับประทานอาหารทะเลได้ตามปกติ 

พญ.รัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
และจิตตะไลฟ์เซ็นเตอร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top