ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด สามารถทำการผ่าตัดเสริมเต้านมได้ในคราวเดียวกันไหม

คำว่า ‘ผ่าตัด’ ในคนไข้มะเร็งเต้านมนั้น จะแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ผ่าตัดเต้านมและผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง ในส่วนของการผ่าตัดเต้านมนั้น จะแบ่งออกเป็น ‘ตัดทั้งหมด’ หรือ ‘ตัดบางส่วน’ 

ในคนไข้ที่ตัดทั้งหมดไปแล้ว ต้องการเสริมสร้างก็ทำได้ หรือในคนไข้ที่ตัดเต้านมเพียงบางส่วน แล้วเกิดความผิดปกติ เช่น รูปทรงเต้านมไม่ดี ก็สามารถเสริมสร้างได้เช่นกัน 

เพราะฉะนั้น คนไข้มะเร็งเต้านมไม่จำเป็นต้องสูญเสียเต้านมทุกรายไป เราสามารถเสริมสร้างเต้านมใหม่ได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคด้วย บางทีอาจจะตัดเต้านมไปแล้ว จำเป็นต้องรักษาให้เรียบร้อยก่อน เช่น ฉายแสง ให้เคมีบำบัดครบก่อน แล้วค่อยกลับมาเสริมสร้างเต้านมใหม่ก็ได้ หรือในบางกรณี เช่น มะเร็งเต้านมอยู่ในระยะเริ่มต้น แพทย์ประเมินแล้วเหมาะสมก็อาจจะทำการเสริมสร้างเต้านมพร้อมกันก็ได้ คือ ดมยาสลบ ตัดมะเร็งออกไป สร้างเสริมเต้านมใหม่ ตื่นขึ้นมามีเต้านมเหมือนเดิมก็ยังได้

ในเมืองไทยการตัดเต้านมทิ้งทั้งหมดและเสริมสร้างขึ้นใหม่นั้นมีแพร่หลาย โดยคนไข้สามารถปรึกษาศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์มะเร็ง และศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ที่สามารถให้การรักษาร่วมกันได้ครับ

ทั้งนี้ หากต้องการผ่าตัดมะเร็งเต้านมและเสริมสร้างเต้านมใหม่นั้น ควรคำนึงถึงความพร้อมของทีมงานสถานพยาบาล และควรเช็กสิทธิ์การเบิกจ่ายรักษาเป็นสำคัญ รวมถึงก่อนจะเข้ารับการผ่าตัด แนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการดูแลตัวเอง เข้ามารับการรักษาตามนัดทุกครั้ง รวมถึงหลังจากการผ่าตัด คนไข้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าต้องดูแลร่างกายหลังการผ่าตัดอย่างไรบ้าง และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อาจารย์ นายแพทย์วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

แชร์ไปยัง
Scroll to Top