การเสริมฮอร์โมนเพศหญิงหรือการกินยาคุมต่อเนื่องยาวนานในสาวประเภทสอง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

ก่อนหน้านี้รายงานมะเร็งเต้านมที่พบในประชากรสาวประเภทสองเป็นเพียงรายงานจำนวนผู้ป่วยซึ่งไม่มาก และยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่จากการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal ปี 2019 พบว่า

การได้รับยาฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานในสาวประเภทสองที่มีหรือไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ทำให้พบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายปกติ 46 เท่า แต่อุบัติการณ์น้อยกว่าผู้หญิงที่ผ่าตัดแปลงเพศและผู้หญิงปกติ ที่สำคัญคือระยะเวลารับประทานยาคุมกำเนิด

โดยมีการศึกษาพบว่า แม้รับประทานยาดังกล่าวเพียงไม่นาน เช่น น้อยกว่า 5 ปี ก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในประชากรสาวประเภทสองดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับสาวประเภทสองที่ต้องการเสริมฮอร์โมนเพศหญิงให้ปลอดภัยก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางนรีเวช หรือสอบถามการดูแลต่างๆ ใน ‘คลินิกเพศหลากหลาย’ ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการตามโรงพยาบาลใหญ่หลายแห่ง   

รศ. พญ.นภา ปริญญานิติกูล
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ไปยัง
Scroll to Top