(ในคนปกติ) ซีสต์ที่เต้านม หากปล่อยทิ้งไว้ จะมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ อย่างไร?

A: ซีสต์ที่เต้านมคือลักษณะที่มีถุงที่มีน้ำอยู่ในเนื้อเต้านม สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มักพบในผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 45-50 ปี ซีสต์ที่เต้านมไม่ได้มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ และไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นด้วย แต่อาจจะทำให้การตรวจก้อนที่เต้านมอื่นๆ ยากขึ้น การตรวจด้วยการคลำเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้แยกได้ยาก การตรวจด้วยอัลตราซาวด์จะช่วยทำให้แยกกับก้อนเนื้อเต้านมได้ดีขึ้น

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top