การทำศัลยกรรมเสริมเต้าหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม มีความเสี่ยงจะกลับมาเป็นอีกสูงกว่าไม่ทำหรือไม่?

A: ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านมในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านม ไม่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการกลับมาของมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ การเสริมสร้างเต้านมของผู้ป่วย สามารถพิจารณา 2 ปัจจัย คือ
1) เสริมสร้างเมื่อไร (ระหว่างทำทันทีหรือรอทำในภายหลัง)
2) ใช้วิธีการใด (แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ซิลิโคนและกลุ่มที่ใช้เนื้อของตนเอง)
ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ​ดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแล​ 

อาจารย์ นายแพทย์วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

แชร์ไปยัง
Scroll to Top