(ในคนปกติ) ชุดชั้นในมีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่ เช่น ใส่ชุดชั้นในมีโครงรัดเกินไป หรือใส่ชุดชั้นในนอนทุกคืน เหล่านี้มีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นหรือไม่?

A : จากผลงานวิจัยในปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการใส่ชุดชั้นในมีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดชั้นในแบบมีโครงหรือการใส่ชุดชั้นในนอน ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันที่ชัดเจน คือ การมียีนผิดปกติที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เช่น BRCA และยีนอื่นๆ อายุที่มากขึ้น เพศหญิง ปัจจัยที่ทำให้ร่างการสัมผัสกับฮอร์โมนเพศหญิงมากขึ้น เป็นต้น

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top