ในคนปกติขนาดหน้าอกมีผลต่อโอกาสการเกิดมะเร็งหรือไม่ เช่น ยิ่งหน้าอกใหญ่ ยิ่งเสี่ยงภัยมะเร็งเต้านม?

A: ขนาดหน้าอกไม่มีผลต่อความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง แต่อาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องบางอย่าง เช่น น้ำหนักตัว ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต อาหาร เป็นต้น แต่ปัจจัยที่สำคัญยังเป็นเรื่องของเพศ อายุ และพันธุกรรม

อาจารย์ นายแพทย์วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

 

แชร์ไปยัง
Scroll to Top