หลังรักษามะเร็งเต้านมหายแล้ว ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำกี่เปอร์เซ็นต์?

A: ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะที่เป็นมะเร็ง หากเป็นในระยะเริ่มต้น การกลับมาเป็นซ้ำก็จะน้อยกว่าการเป็นระยะท้ายๆ หรือเมื่อรักษาหายแล้วไม่ปรับพฤติกรรม ไม่ดูแลอาหารหรือไม่ออกกำลังกาย หรือยังใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยง สูบบุหรี่ ดื่มชา กาแฟ เหล้า หรือยาฮอร์โมนบางชนิด ก็จะทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ ที่สำคัญการติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นสิ่งจำเป็น บางคนรักษาไม่ครบ บางคนโรคก็ดุ จำเป็นต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลการรักษา เมื่อมีการลุกลามจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที

พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์
แพทย์อายุรกรรมมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

 

แชร์ไปยัง
Scroll to Top