การตัดเต้านมทิ้งเมื่อเป็นมะเร็งคือการถอนรากถอนโคน จะไม่กลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกจริงไหม?

A: การผ่าตัดเต้านมทิ้งถือว่าเป็นการรักษาดั้งเดิมเพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำได้มากที่สุด ในสมัยก่อนมีการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดแต่ยังพบว่ามีการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง จนมาพบว่ามะเร็งเต้านมสามารถแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้และกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายตามมาด้วย จึงมีการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน ตัดมากขึ้น โดยหวังจะลดการกลับเป็นซ้ำให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมอยู่ดี จนต่อมามีการฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาต้านฮอร์โมน และการรักษาแบบมุ่งเป้าร่วมด้วย ทำให้อัตราการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งลดลง ดังนั้น การตัดเต้านมทิ้งเพียงอย่างเดียวยังอาจมีการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมได้ แต่หากแพทย์พิจารณาแล้วว่ามีข้อบ่งชี้ของการฉายแสงหรือการให้ยาต่างๆ ร่วมด้วย ควรได้รับเพื่อให้โอกาสกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมน้อยลงมากที่สุดค่ะ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top