TBCC ลงพื้นที่เติมกำลังใจให้ผู้ป่วยเมืองลำพูน

21 มิถุนายน 2561 ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) นำทีมโดย คุณอรวรรณ โอวรารินท์ ประธานและผู้ก่อตั้งชมรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเย็บเต้านมเทียมให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงผู้ที่สนใจ ณ โรงพยาบาลลำพูน

แชร์ไปยัง
Scroll to Top