ไม่อยากกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ กินอย่างไรดี

หลังจบการรักษานั้น สิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เพราะการรับประทานอาหารไขมันอิ่มตัวสูงๆ การรับประทานของหวาน การไม่รักษาน้ำหนักตัว การกินผักน้อย การไม่ออกกำลังกาย เหล่านี้ล้วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นซ้ำได้ 

วันนี้จึงขอมาแนะนำเทคนิคการกินง่ายๆ สำหรับผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม คือ 

1) การรับประทานผักอย่างน้อย 400 กรัม/วัน โดยเลือกผักที่หลากสี และที่สำคัญหลากตลาด คือเปลี่ยนแหล่งซื้อเรื่อยๆ ยกเว้นแต่เราเจอแหล่งที่มั่นใจได้ว่าไม่ใส่ยาฆ่าแมลง ปลูกแบบออร์แกนิกจริงๆ แบบนั้นสามารถรับประทานซ้ำได้ เหตุผลที่แนะนำให้เปลี่ยนสถานที่ซื้อนั้นก็เพื่อหลีกเลี่ยงการได้สารฆ่าแมลงจากแหล่งซ้ำๆ 

2) ยึดหลักการเดินทางสายกลาง รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ รับประทานเนื้อสัตว์ที่เหมาะสม ไม่รับประทานเนื้อแดงเยอะ และไม่รับประทานของมันและของทอด ไม่หวานไป ไม่เค็มไปครับ

นอกจากการรับประทานอาหารแล้ว หลังจบการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งควรหันมาออกกำลังกายเป็นประจำ จัดการความเครียดให้ดี และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็ช่วยให้ห่างไกลมะเร็งได้แล้วครับ 

ดร.กมล ไชยสิทธิ์
นายกสมาคมโภชนาการและสมุนไพรเชิงบูรณาการ

แชร์ไปยัง
Scroll to Top