รักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดเต้านมจนหายเป็นปกติแล้ว สามารถเสริมหน้าอกได้ไหมคะ?

A: เสริมได้ค่ะ แต่เทคนิคการผ่าตัดไม่ได้ง่ายเหมือนคนที่มีเต้านมปกตินะคะ ดังนั้น ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลว่าเราเหมาะสมกับการเสริมแบบไหน ทุกคนคงไม่อยากสูญเสียอะไรที่เคยมี คนไข้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะ หากต้องรับการรักษาด้วยการตัดเต้านม รักษาจนหายปกติแล้วสามารถเสริมหน้าอกให้กลับคืนมาได้ค่ะ ซึ่งในปัจจุบันการเสริมหน้าอกสามารถทำได้ 2 วิธีหลัก คือ

1) การเสริมด้วยเต้านมเทียมหรือซิลิโคน
2) การเสริมด้วยเนื้อส่วนอื่นของร่างกายโยกย้ายมาทำเป็นเต้านมค่ะ

ทั้งสองวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นกับความคาดหวังของผู้ป่วยและความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะ ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการเสริมด้วยซิลิโคน ซึ่งซิลิโคนที่ใช้ในโรงพยาบาลจะเป็นแบบที่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านม ปลอดภัยค่ะ แต่เทคนิคการผ่าตัดไม่ได้ง่ายเหมือนการเสริมเต้านมในคนที่มีเต้านมปกตินะคะ ดังนั้น หากต้องการเสริมหน้าอกหลังการรักษาแล้ว ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลว่าเราเหมาะสมกับการเสริมแบบไหนบ้างค่ะ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top