เราควรตรวจแมมโมแกรมปีละกี่ครั้ง?

A :  สาวๆ ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจแมมโมแกรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งค่ะ ในตอนนี้มะเร็งเต้านมถือว่าเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยและทั่วโลก การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ตั้งแต่การตรวจด้วยตนเอง การตรวจสุขภาพเต้านมโดยแพทย์ การตรวจแมมโมแกรม และ/หรืออัลตราซาวด์ การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

การตรวจแมมโมแกรมถือเป็นการตรวจพื้นฐานโดยใช้การถ่ายภาพเอกซเรย์ที่เต้านม มีประสิทธิภาพในการตรวจมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้การรักษาได้ผลดี และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจากการเป็นมะเร็งเต้านม เป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ดีในปัจจุบัน สามารถตรวจพบหินปูนที่มีลักษณะผิดปกติในเต้านม หรือรอยโรคที่มีขนาดเล็กได้ ใช้เวลาตรวจเพียง 30 นาที ไม่มีอันตรายจากการตรวจ และไม่ต้องงดน้ำ หรืออาหารก่อนเข้ารับการตรวจอีกด้วย ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองสำหรับผู้มีความเสี่ยงทั่วไปและไม่มีอาการผิดปกติ แนะนำให้ทำตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยแนะนำให้ตรวจปีละ 1 ครั้งหากผลการตรวจเป็นปกติ แต่หากอ้างอิงจากข้อแนะนำจากฝั่งประเทศแคนาดา เนื่องจากข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า ขนาดของมะเร็งที่ตรวจพบมีขนาดเล็กกว่าในกลุ่มที่ตรวจทุก 1 ปีเทียบกับความที่ตรวจทุก 3 ปี แต่อัตราการตายของคนไข้มะเร็งเต้านมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีข้อแนะนำว่าให้ตรวจทุก 2 ปีคะ แต่สำหรับหมอแล้วถ้าไม่ลำบากยังแนะนำตรวจทุก 1 ปี ร่วมกับการตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนนะคะ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top