รับยาเคมีบำบัดแล้วประจำเดือนมาไม่ปกติ จะเป็นอะไรไหม?

A: ถือว่าเป็นอาการปกติขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน แต่หากกังวลสามารถไปตรวจภายในเพื่อเช็คเพิ่มเติมได้ สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ เพราะเมื่อทานยา tamoxifen ด้วย อาจจะทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ไม่มาเลย หรือมาตามรอบปกติ ขึ้นอยู่กับร่างกายของคน ๆ นั้นค่ะ แต่หากกังวลใจ หมอแนะนำให้พบสูตินารีแพทย์เพื่อตรวจภายในนะคะ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top