สารจากผู้บริหาร

‘จิตใจที่ไม่ยอมแพ้’
คือยาที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมะเร็ง
ฉะนั้น ก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเรา…
ใจเราต้องสู้เสียก่อน!

ข้าพเจ้า นางอรวรรณ โอวรารินท์
ประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย
อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในวัยใกล้เกษียณ
ที่ไม่เคยคิดเลยว่า…จะมีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้
กว่า 19 ปีมาแล้วที่ข้าพเจ้าพบว่า ตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2
และนั่นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้มองเห็นคุณค่าของชีวิต

จากข้าราชการหญิงคนแรกที่รับหน้าที่เก็บเงินให้กับการประปานครหลวง
ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์มาตลอดว่า “ข้าราชการต้องทำงานเพื่อประชาชน ไม่ใช่พวกพ้อง”
จึงต่อสู้ตามลำพังมาตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆ จนขึ้นเป็นผู้ตรวจการโดยปราศจากเส้นสาย
แต่ถึงจะรักและสนุกกับงานแค่ไหน ก็ปฏิเสธความเครียดที่แฝงมากับงานไม่ได้ 

ความเครียดที่สะสมไว้ตลอดหลายสิบปีมาถึงจุดสิ้นสุดในปี 2545
เมื่อพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมชนิด Her 2 Positive ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
‘การตัดเต้านม’ กลายเป็นทางออกที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น
ก่อนจะรักษาด้วยเคมีบำบัดอีก 6 ครั้ง

ในวัย 60 ปี การทำคีโมไม่ใช่เรื่องง่าย
ผลข้างเคียงจากยาทำให้เราทรมานมาก
ถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ…
ข้าพเจ้าใช้เวลากว่า 5 ปี ในการรักษาตัวจนหายดี
และได้เรียนรู้ว่า นอกจาก ‘ใจ’ ของเราเองแล้ว
‘กำลังใจ’ จากคนรอบข้างก็เป็น ‘ยาดี’ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
ซึ่งได้มาจากแนวคิดของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ผู้ก่อตั้ง ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน สนับสนุนให้เพื่อนช่วยเพื่อนฝ่าฟันโรคร้ายไปด้วยกัน
และนั่นเองที่จุดประกายให้ข้าพเจ้าริเริ่มก่อตั้ง
‘ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย’ ขึ้นในเวลาต่อมา
เพื่ออาสาเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง อยู่เคียงข้างผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคน
รวมถึงญาติ ผู้รอดชีวิต พยาบาล และผู้มีจิตอาสาจากโรงพยาบาลต่างๆ
ส่งมอบกำลังใจ แนะนำ กระทั่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ว่า
“มะเร็งเต้านมรู้เร็ว รักษาเร็ว…ก็หายได้ 

ฉะนั้น มะเร็งเต้านมไม่ได้น่ากลัว
อย่างน้อยเมื่อเราเป็น เราก็ยังมีโอกาสรักษาหายได้
ยิ่งไปกว่านั้น มะเร็งยังให้โอกาสเรา…
โอกาสที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่

ทุกวันนี้ ถือเป็นช่วงชีวิตที่ข้าพเจ้ามีความสุขที่สุด
ความสุขที่ได้ ‘ทำ’ เพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตัวเอง
ความสุขที่ได้เป็น ‘ผู้ให้’ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ความสุขเหล่านี้ไม่อาจเทียบเป็นจำนวนเงิน
และมี ‘คุณค่า’ ที่ไม่อาจซื้อหาได้ด้วยเงินตรา

.

อรวรรณ โอวรารินท์
ประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

Scroll to Top