TBCC ร่วมกิจกรรมในงาน South East Asia Breast Cancer Symposium 2019

30 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) ร่วมกิจกรรมในงานประชุมมะเร็งเต้านมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 : South East Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS) 2019 จัดโดยสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย (TBS) ร่วมกับเครือข่ายการดูแลรักษามะเร็งเต้านมในเขตภาคเหนือตอนบน (Suandok Breast Cancer Network) และอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer) พร้อมหน่วยงานเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการด้านการดูแลรักษา และเข้าถึงการบำบัดรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพื่อยืดอายุและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

แชร์ไปยัง
Scroll to Top