รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 5 “รู้ทันสู้ ศัตรูเต้านม”

9 ตุลาคม 2558 ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) ร่วมออกบูทและให้ความรู้เรื่องภัยมะเร็งเต้านม รวมถึงจัดอบรมการเย็บเต้านมเทียมให้แก่ผู้ที่สนใจในงานรู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 5 “รู้ทันสู้…ศัตรูเต้านม” จัดโดยกลุ่มมะเร็งเต้านม สถานวิทยามะเร็งศิริราช สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

ภายในงาน นอกจากการออกบูทขายสินค้าในโครงการ Art for Cancer เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วย รวมถึงมอบให้แก่ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทยที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและประชาชนแล้ว ยังได้พบกับ คุณแจง-วราพรรณ หงุ่ยตระกูล นักแสดงอารมณ์ดี อดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อาสาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงาน รวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นกันเอง 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890685537668245&type=3

แชร์ไปยัง
Scroll to Top