บทสรุป

 

มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้ามาพบแพทย์ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ดังนั้นท่านสุภาพสตรีทุกท่านจึงควรที่จะตรวจเต้านมของท่านเองอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีมารดา ญาติพี่น้องในครอบครัวของท่านเป็นมะเร็งเต้านม ตัวท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าบุคคลทั่ว ๆ ไปถ้าท่านคลำพบก้อนที่ผิดปกติ หรือมีอาการที่ผิดปกติต่าง ๆ เกี่ยวกับเต้านมก็อย่าได้ลังเลใจควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที เพราะแพทย์เท่านั้นที่จะให้การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องว่าท่านเป็นมะเร็งที่เต้านมจริงหรือไม่ ซึ่งแพทย์ก็ต้องตัดก้อนนั้นไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เมื่อให้การวินิจฉัยได้แน่นอนแล้ว คณะแพทย์ก็จะได้วางแผนการรักษาเพื่อที่จะให้ได้ผลของการรักษาที่ดีที่สุด

วิธีการรักษามะเร็งเต้านมให้ได้ผลดี จำเป็นต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกัน เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการให้ยาต้านฮอร์โมน เป็นต้น

หลังจากที่ท่านได้รับการรักษาไปแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีใด ท่านควรจะต้องพบแพทย์สม่ำเสมอ ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อท่านเคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้ว ถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเต็มที่แล้ว ก็ยังอาจจะเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาอีกได้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ถ้าแพทย์สามารถวินิจฉัยการเกิดเป็นซ้ำได้เร็ว ผลของการรักษาก็จะดีขึ้นเท่านั้น หรือถ้าท่านพบอาการที่ผิดปกติโดยตัวของท่านเอง ท่านก็ควรที่จะรีบมาหาแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด

สุดท้ายนี้ขอให้ท่านนึกอยู่เสมอว่า มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้ายังเป็นไม่มาก ส่วนในรายที่เป็นค่อนข้างมากแล้วในปัจจุบันเรามีวิธีการรักษาที่ให้ผลดีกว่าในอดีตมาก ดังนั้นท่านที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม จึงควรจะรีบมาปรึกษาแพทย์โดยอย่าลังเลใจ ไม่ควรเสียโอกาสและเวลาไปรักษาโดยวิธีอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพราะว่าถ้าท่านได้มาฟังการอธิบายของแพทย์เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการรักษาแต่ละวิธีแล้ว ท่านอาจจะเปลี่ยนใจยอมรับการรักษาหรือในรายที่ยังไม่ยอมรับการรักษาโดยวิธีที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสมที่สุด แพทย์ก็อาจจะใช้วิธีการรักษาอื่นๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาที่อาจจะให้ผลของการรักษาด้อยกว่าวิธีแรกบ้าง แต่ก็คิดว่ายังดีกว่าที่ท่านจะไปรับการรักษาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

“มะเร็งเต้านมยังไม่มีทางที่จะป้องกัน แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าท่านมาพบแพทย์ตั้งแต่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรก ดังนั้นสุภาพสตรีทุกท่านจึงควรที่จะตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธีทุกเดือน”

แชร์ไปยัง
Scroll to Top