มีนัดเจาะก้อนที่เต้านมในช่วงระหว่างมีประจำเดือนมา จะสามารถตรวจได้ไหม?

A: การเจาะก้อนที่เต้านมโดยใช้เข็มเจาะสามารถทำได้ การมีประจำเดือนไม่มีผลต่อการตรวจ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top