ทำไมเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งแล้ว แต่กลับมาเป็นซ้ำที่ ‘เต้านมอีกข้าง’ และสามารถป้องกันได้ไหม อย่างไรบ้าง

การกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมอีกข้างขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งจากตัวผู้ป่วย ประวัติพันธุกรรมในครอบครัว ระยะของโรคมะเร็ง ชนิดของมะเร็งเต้านม รวมทั้งการรักษาด้วยการผ่าตัด การฉายรังสีรักษา และการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมนและยามุ่งเป้าที่ได้รับในระยะแรก เนื่องจากความเสี่ยงของผู้ป่วยแตกต่างกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านม แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

หากถามว่า จะป้องกันได้อย่างไร ขอตอบว่า การรักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัด การฉายรังสีรักษา และการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน และยามุ่งเป้าอย่างครบถ้วนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก จะช่วยทำให้โอกาสกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมลดลง นอกจากนี้ควรติดตามการรักษาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกหลังการผ่าตัด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่พบโรคกลับเป็นซ้ำบ่อยที่สุด

รศ. พญ.นภา ปริญญานิติกูล
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หน่วยมะเร็งวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ไปยัง
Scroll to Top