ระหว่างการรักษามะเร็ง น้ำหนักเกินทำอย่างไรดี

คนที่เป็นมะเร็งและยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว ไม่ว่าจะกำลังผ่าตัด ฉายแสง หรือให้เคมีบำบัด ฯลฯ สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ป่วยกลุ่มนี้คือพยายามรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ ถึงแม้น้ำหนักจะเกินค่ามาตรฐานอยู่ก็ยังไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนัก เพราะ 20-80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งนั้น น้ำหนักมักจะลดลงระหว่างการรักษาจากหลายสาเหตุ เช่น กินอาหารไม่ค่อยอร่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีแผลในปาก ฯลฯ 

ฉะนั้น ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาไม่ควรลดน้ำหนัก แต่ควรพยายามรักษาน้ำหนักให้คงที่ อย่าให้น้ำหนักลดลงจากเดิม และรับประทานอาหารในสัดส่วนให้เหมาะสม โดยเน้นอาหารปรุงสุก ใหม่ สด สะอาด และหลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เพราะอาจจะทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ ทั้งนี้ควรเลิกแอลกอฮอล์และบุหรี่ไปเลยระหว่างการรักษา เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลง และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนมากขึ้น 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรักษามะเร็งแล้ว ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินค่อยมาลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็คือ Body Mass Index หรือค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.5-25 เพียงเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งได้ทางหนึ่งแล้วค่ะ

พญ.รัตน์กวิน จิตตวัฒนรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็ง
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
และจิตตะไลฟ์เซ็นเตอร์

แชร์ไปยัง
Scroll to Top