การทำศัลยกรรมเสริมเต้าแบบไหนปลอดภัยที่สุด สำหรับคนเคยเป็นมะเร็งเต้านม?

A: ไม่มีวิธีที่ปลอดภัยที่สุด แต่มีวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น ขนาด รูปร่างเต้านม อายุ โรคประจำตัว การรักษามะเร็ง เช่น การให้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา เป็นต้น 

อาจารย์ นายแพทย์วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราช

แชร์ไปยัง
Scroll to Top