เต้านมส่วนเกินที่รักแร้หลังการตั้งครรภ์และให้นมบุตร เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงหรือไม่ อย่างไร และควรผ่าตัดออกหรือไม่?

A : ไม่เสี่ยงกว่าปกติ ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด เพราะเต้านมส่วนเกินที่รักแร้สามารถพบได้ทั้งในหญิงก่อนตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์ แต่ขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื้อบริเวณนี้อาจจะโตจนเห็นชัด หรืออาจจะพบได้เช่นเดียวกันในคนที่น้ำหนักตัวเยอะขึ้นหรืออายุมากขึ้น ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด สำหรับรายงานการเกิดมะเร็งเต้านมบริเวณเนื้อเต้านมส่วนเกินบริเวณรักแร้นั้นพบได้น้อยมาก แนะนำให้ตรวจร่างกายและพบแพทย์เพื่อทำการตรวจแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์เช่นเดียวกับเต้านมปกติครับ

อาจารย์ นายแพทย์วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราช

แชร์ไปยัง
Scroll to Top