เมื่อตัดเต้านมทิ้งแล้ว มีผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้หญิงหรือไม่ อย่างไร?

A: เต้านมเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำนมเพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติสำหรับทารก และเป็นอวัยวะที่เป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง เต้านมเองไม่ได้เป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนที่มีผลต่อร่างกาย ดังนั้น เมื่อตัดเต้านมทิ้งแล้วไม่ได้มีผลต่อระบบอื่นๆ ของร่างกาย เพียงแต่ทำให้ไม่สามารถให้น้ำนมบุตรได้ในข้างที่ตัดเต้านมทิ้งไปและอาจจะทำให้คนไข้เสียความมั่นใจในด้านรูปร่างได้ค่ะ

ผศ. พญ.ศศิธร สุจริตธนะการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

แชร์ไปยัง
Scroll to Top