จริงหรือไม่ มะเร็งอยู่ในร่างกายของเราทุกคนอยู่แล้ว?

A : มะเร็งเกิดจากเซลล์ปกติของร่างกายเราทุกคนที่เจริญเติบโต แบ่งเซลล์มากกว่าปกติ รวมทั้งมีการกระจายไปอวัยวะอื่นข้างเคียง โดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ อายุที่มากขึ้น ประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว บุหรี่ สุรา สิ่งแวดล้อม สารพิษ และอาหาร เมื่อใดก็ตามที่ปัจจัยดังกล่าวเหมาะสม มะเร็งก็จะเกิดขึ้น เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน การรักษาหรือป้องกันก่อนการเกิดมะเร็งจึงมีความลำบากและซับซ้อน

อาจารย์แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ไปยัง
Scroll to Top