อาหารกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ปัจจุบันยังไม่มีอาหารประเภทใดที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งได้ โดยทั่วไปแพทย์ที่รักษาด้านมะเร็งไม่แนะนำให้งดทานอาหารประเภทใดเลยแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อชนิดอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยเลือกเองว่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์บางชนิด ก็ควรทานเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆหรือไข่ นมทดแทน ไม่ควรงดเนื้อสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากร่างกายของเราต้องการสารอาหารจากเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งสารอาหารเหล่านี้พบน้อยในอาหารประเภทอื่น อาหารที่ท่านรับประทานมีความสำคัญ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ท่านสามารถที่จะทนต่อผลแทรกซ้อนข้างเคียงที่อาจจะเป็นผลจากการฉายรังสีหรือยาเคมีได้ดีขึ้น นอกจากนี้อาหารที่เหมาะสมจะช่วยซ่อมแซม และเสริมสร้างเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น

 

อาหารที่ท่านควรจะรับประทานคือ

  1. เนื้อสัตว์และไข่ ซึ่งจะได้ทั้งโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ซึ่งร่างกายตะนำไปใช้เพื่อซ่อมแซมผิวหนัง ผมกล้ามเนื้อและส่วนอื่นๆของร่างกาย
  2. นมและเนย ซึ่งจะมีโปรตีน, วิตามินและแคลเซียม
  3. ผักและผลไม้ ซึ่งจะมีวิตามินที่สำคัญ และเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการ
  4. ข้าวและขนมปัง ซึ่งจะมีวิตามิน, เกลือแร่และโปรตีนบางชนิด

บางครั้งท่านอาจจะรู้สึกไม่อยากรับประทานอาหาร, รู้สึกอิ่มง่ายมีความลำบากในการเคี้ยว การรู้รสเสียไปและการกลืนไม่สะดวกเหมือนปกติ ดังนั้นในวันใดที่ท่านรู้สึกอยากรับประทานอาหารควรจะถือโอกาสรับประทานให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ไว้ใช้ทดแทนกับในวันที่ท่านรับประทานได้น้อย แต่ถ้าท่านไม่มีความอยากรับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานให้บ่อยครั้งขึ้น แต่ครั้งละไม่ต้องมากนัก

ท่านควรดื่มน้ำมาก ๆ ประมาณวันละ 8 – 10 แก้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ได้รับยา ทั้งนี้เพราะว่ายาบางชนิดอาจจะมีผลต่อไต   และกระเพาะปัสสาวะของท่านได้ น้ำดื่มในที่นี้รวมทั้งน้ำดื่มปกติ, น้ำผลไม้ และน้ำแกงด้วย

แชร์ไปยัง
Scroll to Top