การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดทุกรายอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโดยเฉพาะในรายที่ทำการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ เนื่องจากอาการปวดบริเวณแผล การดึงรั้งของแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่ยอมเคลื่อนไหวหรือบริหารข้อไหล่ อันจะส่งผลให้เกิดภาวะไหล่ติดได้ในภายหลัง ส่วนมากภาวะข้อไหล่ติดมักจะเกิดในช่วงแรกๆหลังผ่าตัด แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายที่เกิดหลังผ่าตัดนานหลายเดือน ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรทำกายบริหารข้อไหล่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะข้อไหล่ติด

ผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้โดยไม่ได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองทั้งหมดจัดเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดปัญหาข้อไหล่ติด หรือเกิดภาวะแขนบวมหลังผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดทำเพียงแค่นำต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออก ยังคงมีต่อมน้ำเหลืองที่เหลืออยู่อีกจำนวนมากพอควรที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องแขนบวม การผ่าตัดที่น้อยกว่ายังส่งผลให้มีอาการปวดแผลน้อยกว่า การดึงรั้งน้อยกว่า ทำให้เกิดภาวะข้อไหล่ติดน้อยกว่า ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดมักแนะนำให้ใช้งานแขนข้างดังกล่าวได้เหมือนแขนข้างปกติหรืออาจจำกัดการใช้งานแต่เพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยควรสอบถามแพทย์ผู้รักษาว่าได้รับการผ่าตัดแบบใดและมีความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งานของแขนข้างที่ผ่าตัดหรือไม่ อย่างไร

แชร์ไปยัง
Scroll to Top