การติดตามผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 

มะเร็งเต้านมมีโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาได้อีก หรืออาจจะมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ดังนั้นท่านควรจะต้องมาพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ เมื่อท่านเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งแล้ว ท่านก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างสูงกว่าคนธรรมดาเล็กน้อย ดังนั้นท่านควรจะต้องรู้จักวิธีตรวจเต้านมอย่างถูกต้อง และท่านควรจะตรวจเต้านมข้างที่เหลือเป็นประจำทุกเดือน ถ้าท่านยังคงมีประจำเดือนอยู่ก็ควรจะตรวจประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากประจำเดือนหยุด ส่วนท่านที่หมดประจำเดือนแล้วท่านก็อาจจะกำหนดวันเอาเองว่าวันที่เท่าไหร่แล้วท่านก็ตรวจทุก ๆ วันนั้น

ตำแหน่งที่พบมะเร็งเกิดเป็นซ้ำได้บ่อยคือบริเวณหน้าอกข้างที่ได้รับการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาโดยตัดเต้านมออกทั้งหมด และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหากว่าท่านไม่ได้รับการฉายแสงจนครบ นอกจากนั้นก็อาจจะพบได้ที่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ วิธีการรักษาก็อาจโดยการผ่าตัด หรือการฉายแสง หรืออาจจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้ นอกจากนั้นอาจจะต้องตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียด รวมทั้งเจาะเลือดไปตรวจเพี่อดูการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ, ไต ว่ายังทำงานปกติหรือไม่ และอาจจะต้องตรวจปัสสาวะ, เอ็กซเรย์ปอด, กระดูก เพื่อที่จะดูว่ามะเร็งแพร่กระจายไปแล้วหรือยัง ทั้งนี้ เพราะเราพบว่าในผู้ป่วยที่มีโรคเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาที่ใดที่หนึ่งแล้ว มะเร็งก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ด้วย

ถ้ามีการกระจายไปยังอวัยวะอื่นการรักษาส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีฮอร์โมนกับยาเคมีบำบัด รวมไปถึงอาจจะใช้วิธีผ่าตัดหรือฉายแสงบ้างในบางราย การรักษานั้นก็มักจะเป็นเพียงการประคับประคองเพื่อทำให้เซลมะเร็งเติบโตช้าลงหรือหยุดเติบโต ทำให้ผู้ป่วยทรมานจากอาการที่เกิดขึ้นน้อยลง มะเร็งยุบลงไปบ้าง ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น

แชร์ไปยัง
Scroll to Top